ТТТ - Бакалавър

Лабораторните упражнения включват запознаването на студентите с основните електрически и електронни модули и възли в автомобила. 

ДИСЦИПЛИНАТА  "Електрообзаеждане  в транспорта” е задължителен учебен курс  на специалността  Транспортна техника и технологии. Тя запознава студентите с електрическите и електронни уредби в транспорта.
Дисциплината "Технология на производството и ремонта на транспортна техника"  е задължителна от учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии", ОКС "Бакалавър". Изучава се в 4 курс, VIII семестър.

Дисциплината "Надеждност на транспортната техника"  е задължителна от учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии", ОКС "Бакалавър". Изучава се в 3 курс, VI семестър.

Дисциплината "Технология и организация на автомобилния транспорт" е задължителна от учебния план на специалностите  "Транспортна техника и технологии", ОКС "Бакалавър". Изучава се в 3 курс, VI семестър.