Site announcements

СЪОБЩЕНИЕ

от E-Learning Administrator -

На 28.10.2021г (четвъртък) от 17:00 часа в онлайн среда ще се проведе ОС за избор на членове представляващи студентите в ОС на ТУ-София, филиал Пловдив и ОС на ФМУ. Линк към събитието: https://meet.google.com/knp-wnqq-xno

Дневен ред:

  1. Избиране на водещ, протоколчик и квестори на събранието. 
  2. Запознаване на присъстващите със структурата и дейността на ССФП.
  3. Издигане на кандидатури за избор на членове в ОС на филиала от ФМУ и ОС на ФМУ на ТУ-София, филиал Пловдив и гласуването им.
  4. Разни.

Пригответе си УИСС за идентификация!


Налични курсове

Налични курсовеSearch Your Courses