Site announcements

Важно за студентите от ФМУ

от E-Learning Administrator -

При явяване на изпити от ликвидационната сесия от предходни години с индвидуален протокол студентите да заявят своите желания на fmu_stud@tu-plovdiv.bg или на телефон 032/659 563 до 48 часа преди датата на изпита. За всеки отделен изпит от предходна година студентът трябва да представи платена такса от 30 лева.


Налични курсове

Налични курсовеSearch Your Courses