Дисциплината "Технология и организация на автомобилния транспорт" е задължителна от учебния план на специалностите  "Транспортна техника и технологии", ОКС "Бакалавър". Изучава се в 3 курс, VI семестър.