ДИСЦИПЛИНАТА  "Електрообзаеждане  в транспорта” е задължителен учебен курс  на специалността  Транспортна техника и технологии. Тя запознава студентите с електрическите и електронни уредби в транспорта.