Основни теми: Фундаментални тенденции, оформящи маркетинга на високите технологии; Маркетингът като интегрираща функция в приемането на управленски решения; Мениджмънт на маркетинга на корпоративно ниво; Маркетингът в дигиталната икономика; Концептуални рамки на маркетинга на високите технологии; Тактически маркетингови приложения в дигиталната икономика; Маркетингът на високите технологии в съвременното общество; Предизвикателствата пред маркетолозите в цифровата ера; Стратегии за подкрепен от технологиите маркетинг; Маркетингът на високите технологии – тактики за приложение.