Курсът има за цел да запознае студентите първи курс, специалност "Интелигентни системи и изкуствен интелект" с основните методи и средства на операционните системи, мрежовите протоколи и услуги, основните концепции на алгоритмите, както и да получат познания по извършването на инженерни разчети и да подобрят презентационните си умения.