Дисциплината "Технология на производството и ремонта на транспортна техника"  е задължителна от учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии", ОКС "Бакалавър". Изучава се в 4 курс, VIII семестър.