Лабораторните упражнения включват запознаването на студентите с основните електрически и електронни модули и възли в автомобила.