ТТТ - Магистър

Дисциплината "Синтез на сложни планетни предавки"  е избираема дисциплина от учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии", ОКС "Магистър", II семестър, I курс, редовно обучение.


Дисциплината "Проектиране на транспортна техника"  е избираема дисциплина от учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии", ОКС "Магистър", II семестър, I курс, редовно обучение.


Дисциплината "Конструкционна якост" е задължителна от учебния план на  спец. "Транспортна техника и технологии", ОКС "Магистър", I семестър

Дисциплината "Автоматични трансмисии в автомобилната техника" е задължителна от учебния план на  спец. "Транспортна техника и технологии", ОКС "Магистър", I семестър

Дисциплината "Моделиране и оптимизация в автомобилния транспорт"  е избираема от учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии" , ОКС "Магистър". Изучава се в 1 курс, II семестър.