Дисциплината "Синтез на сложни планетни предавки"  е избираема дисциплина от учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии", ОКС "Магистър", II семестър, I курс, редовно обучение.