МТТ - Магистър

В курса се разглеждат методите за управление на качеството на машиностроителните изделия. Представени са необходимите за статистическия анализ елементи от теорията на вероятностите и приложната математическа статистика. Предназначен е за студените, обучавани в ОКС Магистър по специалност МТТ.

В курса са изложени основните насоки за рационално конструиране с отчитане, изискванията на технологичните процеси при производството на детайлите, сглобяването и ремонта на изделията. Предназначен е за студенти, обучавани по магистърска програма МТТ.