В курса са изложени основните насоки за рационално конструиране с отчитане, изискванията на технологичните процеси при производството на детайлите, сглобяването и ремонта на изделията. Предназначен е за студенти, обучавани по магистърска програма МТТ.