В курса се разглеждат методите за управление на качеството на машиностроителните изделия. Представени са необходимите за статистическия анализ елементи от теорията на вероятностите и приложната математическа статистика. Предназначен е за студените, обучавани в ОКС Магистър по специалност МТТ.