Дисциплината "Надеждност и техническа диагностика на автомобилната техника"  е задължителна от учебния план на специалност "Автотранспортна техника" - задочно обучение, ОКС "Бакалавър". Изучава се в 3 курс, VI семестър.