Основни теми: Основни функции на мениджмънта в авиационното предприятие: планиране, организиране, мотивация и контрол, Комуникациите в управлението на авиационното предприятие, Стил на управление, Управленски решения,.Управление на конфликтите.