Механиката изучава движението и равновесието на телата, както и възникващите тогава взаимодействия между тях. Тук се разглеждат трите ѝ основни дяла: статика, кинематика и динамика (за съжаление - твърде общо). Получените знания са достатъчна база за самостоятелно надграждане в тази област.