Дисциплината "Графични приложения 3" е предназначена за студентите от трети курс ДПК . Лекциите и упражненията ще се осъществяват чрез видеоконферентна  връзка, осигурена с Google Meet.  Преподавател: Г. Божанов.