Знанията и уменията по Електроника ориентират студентите в постиженията, технологиите и възможностите, които предлага електронната индустрия в областите на автоматизацията, автомобилостроенето и самолетостроенето, медицинската техника, компютърната и комуникационна техника, както и битовата електроника.