ДПК - Магистър

Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност ДПК, ОКС "Магистър".

Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност ДПК, ОКС "Магистър".