Авиационна техника и технологии

Задължителна дисциплина АТТ "Магистър"