Необходимо е да се регистрира този курс към ИМ за да се проведе тест .