Курсът е предназначен за студенти 1 курс, задочно обучение, специалност Мехатроника