Задължителна дисциплина за специалност  ATT, ФМУ за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Дисциплината "Електротехника” запознава студентите с основните понятия и закони на електромагнитното поле и различните типове електрически вериги, както и с основните методи за изчисляване на стационарни и преходни процеси в електрически вериги.