Курсът по дисциплината "МЕМ"обединява дисциплините  "Теория на машините и механизмите"и "Машинни елементи".Обединяването на двете дисциплини позволява по обобщено и комплексно разглеждане на проблемите при  проектиране на машини и съоръжения,а така също и запознаване с елементна база и характеристики на различни машини и механизми.