Механиката изучава движението и равновесието на телата, както и възникващите тогава взаимодействия между тях. Тук се разглеждат два от основните ѝ дялове: статика и кинематика. Получените знания са достатъчни за решаването на прости задачи и необходими за навлизане в машинното инженерство.