Дисциплината "Конструкция на автомобила"  е задължителна от учебния план на специалност "Автотранспортна техника", ОКС "Бакалавър",  VI семестър, III курс, задочно обучение.