Задължителна учебна дисциплина за студентите от четвърти курс ДПК "Бакалавър".

Преподавател: доц. д-р Силвина Илиева