Технология на микроелектромеханичните системи запознава студентите с технологията на микроелектромеханичните системи, с което създава предпоставки за успешна дейност на студентите в областта на проектиране и производство на микросистеми, включващи електронни механични елементи.

В края на обучението си студента ще:

·   може да конструира различни механични и микроелектронни елементи, изграждащи MEMS структурите чрез създаването на цялостен технологичен проект;

·   ще познава микроелектромеханични устройства като: микросензори,  микроактуатори; микроелмотори; флуидни системи и др.