Задължителна дисциплина за студентите от специалност "Мениджмънт на автомобилния транспорт", ОКС "магистър"