Във физика -1 -Добрев .Ще бъдат качвани матери от конспекта включващ  първа част  физика (Класическа механика  - Електричество ).