Студентите се запознават с основите на прецизните механични устройства (апарати) и механизми, чиято геометрична точност директно определя качеството на продукта, качеството на функциониране и качеството на резултата от работата им. Разглеждат се: философията на изграждане на прецизни механични системи и в частност на тези, които се използват в мехатрониката;  източниците на грешки при тяхното функциониране и начините за тяхното изчисляване и намаляване; типови съставни градивни части на прецизната техника с особености,  характеристики и препоръки за използване или конструиране.