В курса са разгледани основните теми от технологията на машиностроенето, които са необходими за придобиване на знания за процесите и явленията, които съпътстват изработването на детайлите и машините и определят тяхното качество и ефективността на производството. Предназначен е за ОКС Бакалавър, специалност МТТ