Основни теми: Постояннотокови електрически вериги; променливотокови еднофазни и трифазни вериги; трансформатори; трифазни и еднофазни асинхронни двигатели; синхронни генератори; постояннотокови машини; безколекторни двигатели; линейни двигатели; електрически апарати за измерване, управление, контрол и защита; пускане, спиране, реверсиране и регулиране на скоростта на електродвигателите; оценка на икономическата ефективност на режимите на работа на електротехническите устройства; конструкция и принцип на работа на основните полупроводникови елементи, техните характеристики и режими на работа; принцип на действие на основните електронни схеми и устройства.