Автоматизация на проектирането в машиностроенето е предмет изучаван в 7 семестър от специалност МТТ