Методология на проектирането за студентите от МУ-Бакалавър, Арсенал АД