Дисциплината "Надеждност на транспортната техника"  е задължителна от учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии", ОКС "Бакалавър". Изучава се в 3 курс, VI семестър.