Лабораторни упражнения по физика на  преподавател  г-н Милан Калев на  ФМУ и ФЕА   първи курс .