Целта на учебната дисциплина  Електротехника и електроника 1  (Електротехника) е да даде на студентите  от специалност "Индустриален мениджмънт" , ОКС "Бакалавър", 2 курс, необходимият минимум от теоретични и практически знания и умения по електротехника.