В курса "Осн. на Опт." се изучат основните понятия и закони в геометричната оптика. Разгледани са най-използваните оптични детайли. В края на  курса се изучават телескопичните системи и микроскопите.