Задължителна дисциплина за студентите от специалност "Мениджмънт на автомобилния транспорт", ОКС "Магистър", I курс.