Тук се разглежда един от основните дялове на механиката - динамика. Получените знания ще са достатъчна база за решаването на средни по сложност конструктивни задачи и запознаване с по-специализирани курсове от процеса на обучение.