Дисциплината "Книга и книжно тяло" е предназначена за студентите от трети курс ДПК . Лекциите и упражненията ще се осъществяват чрез видео конферентна  връзка, осигурена с Google Meet.  Преподавател лекции: доц. д-р Ал. Гьошев и преподавател упражнения: Г. Божанов.