Дисциплината "Трансмисии на автомобила" е задължителна от учебния план на специалност "Автотранспортна техника" - задочно обучение, ОКС "Бакалавър", IV курс, VII семестър