Дисциплината  Динамика на полета I част запознава студентите с методологията за моделиране, симулация и анализ на леталнотехническите характеристики на въздухоплавателните средства и използването  и  при решаване на инженерни проблеми.