Функции и структура на програмата на С. Масиви. Указатели. Побитови операции. Съставен тип данни. Структури. Въведение в структурите от данни. Линеен едносвързан списък. Стек. Опашка. Двоични дървета. Наредено двоично дърво за претърсване. Теория на графите. Представяне на граф. Матрица на съседство.