Дисциплината Физическа култура е задължителна за всички специалности на ФМУ - 1 и 2 курс