Основни теми: Въведение в курса по “МЧР”, Мениджмънта на човешките ресурси като система, Планиране на човешките ресурси, Анализ и проектиране на труда, Набор и подбор на персонала, Оценяване на персонала, Обучение и развитие, Компенсационен мениджмънт, Условия на труда, Трудови и осигурителни отношения, Обслужване на персонала