Дисциплината “Електротехника и електротехника" е задължителна от бакалавърската програма на специалности МУ”, “МТТ”, “ТТТ” и "ДПК".