Технология на микроелектромеханичните системи цели да запознае студентите с технологията на микроелектромеханичните системи, да се създадат предпоставки за успешна дейност на обучаваните в областта на проектиране и производство на микросистеми, включващи електронни механични елементи.

В края на обучението си студентът ще:

·   може да конструира различни механични и микроелектронни елементи, изграждащи MEMS структурите чрез създаването на цялостен технологичен проект;

·   ще познава микроелектромеханични устройства като: микросензори,  микроактуатори; микроелмотори; флуидни системи и др