Технологични възможности, конструктивен анализ, кинематичен анализ и настройване.